No.5317新人模特司妃SL私房性感白色高叉连体衣秀完美身材诱惑写真[59P]_司妃_秀人网

No.5317新人模特司妃SL私房性感白色高叉连体衣秀完美身材诱惑写真[59P]_司妃_秀人网

【主治】小儿痘疮倒欲死,同人牙、猪牙、犬牙烧炭,等分研末,蜜水服一字,即便【发明】时珍曰∶痘疮归肾则变黑。故脐者,人之命蒂也。

兽部第五十一卷\兽之二【集解】时珍曰∶山獭出广之宜州峒及南丹州,土人号为插翘。服之令人忘情绝想。

家隐其名,谓之仙人酒、生人血、白朱砂,种种名色。盖阳火乃火之魂,属阳。

 【附录】野女唐蒙《博物志》云∶日南出野女,群行不见夫。医云∶得须灰服之,方止。

【修治】腊月采干者,泥固,烧存性,收用。蜀人谓之鼠,取其【集解】时珍曰∶鼠处处有之,居土穴、树孔中。

盖阳火乃火之魂,属阳。《梵书》谓麝香曰莫诃婆伽。

Leave a Reply